Πρόγραμμα εργαστηρίων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ: 
 
Δώσε λόγο στο ρυθμό: Σάββατο 7 – 8.30 μμ  (Πρώτη συνάντηση: 6 Μαρτίου) 
Κιθάρα Express: Δευτέρα 6 – 7.30 μμ (Πρώτη συνάντηση: 15 Μαρτίου) 
Μπροβάλετε  στα  δώματα, να δείτε ξεφαντώματα: Τρίτη 6 – 7.30 (Πρώτη συνάντηση: 9 Μαρτίου) 
Πες μου μία λέξη: Τετάρτη 6 – 7.30 (Πρώτη συνάντηση: 10 Μαρτίου)  
 
 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν κάνει εγγραφή μέσω της φόρμας υποβολής ή του email που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μας, αναφέροντας το όνομά τους και το τμήμα τους. Θα τους σταλεί σύνδεσμος λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η κάθε συνάντηση, ο οποίος θα ισχύει για όλη τη διάρκεια του κάθε προγράμματος.