Επικοινωνία

Διεύθυνση

Εργαστήριο Μουσικής, Γνωσιακών Επιστημών και Κοινότητας, Τμήμα Μουσικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστημιούπολη, Αθήνα 15784

Email Επικοινωνίας

music@ekpamou.uoa.gr
chrisa@music.uoa.gr