Νίκος Βερύκοκκος

Νικος Βερυκοκκος

Πληροφορίες

Ο Νίκος Βερύκοκκος γεννήθηκε στη Νάξο το 1978. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.Κατέχει δίπλωμα βιολιού από το Αττικό Ωδείο Αθηνών, καθώς επίσης και πτυχίο αρμονίας από το Ελληνικό Ωδείο.

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα παραδοσιακού βιολιού κοντά στον Γιώργο Κόρο. Διδάσκει κλασικό και παραδοσιακό βιολί σε ωδεία της Αττικής, ενώ παράλληλα παίζει παραδοσιακά όργανα, όπως λαούτο και ούτι. Είναι εξωτερικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Μουσικής, Γνωσιακών Επιστημών και Κοινότητας του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, καθώς επίσης και επιστημονικός συνεργάτης και εκπαιδευτικός στο Κέντρο Παιδαγωγικής και Καλλιτεχνικής Επιμόρφωσης «Σχεδία», εφαρμόζοντας το ειδικό πρόγραμμα για ευπαθείς ομάδες «Μουσική στην Κοινότητα».

Ασχολείται με τη μουσικολογική έρευνα και έχει δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων και επετηρίδες που αφορούν εθνομουσικολογικά ζητήματα της Νάξου.